YARIŞMALAR

KARA ARAÇLARI

İNSANSIZ/OTONOM KARA ARAÇLARI (İKA) GELİŞTİRME YARIŞMASI

İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması, tam otonom (kendi başına karar alabilen ve hedefe doğru ilerleyerek görev icra etme kabiliyetine sahip) kara araçlarının kavramsal ve prototip tasarımını hedefleyen yarışmadır ve farklı tipteki görevleri başarı ile icra edebilecek tam otonom görev icra etme kabiliyetine sahip kara araçlarının geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etmektir.

DETAYLI BİLGİ

DENİZ ARAÇLARI

İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI PROTOTİP YARIŞMASI

İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması, insansız, uzaktan kumandalı ve/veya kısmi otonom görev icra etme kabiliyetine sahip su altı araçlarının tasarımı ve prototip üretimini hedefleyen yarışmadır.

DETAYLI BİLGİ

DENİZ ARAÇLARI

İNSANSIZ/OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI

İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması, insansız, uzaktan kumandalı ve/veya otonom özellikli (kendi başına karar alarak hedefe doğru ilerleyerek görev icra etme kabiliyetine sahip) su üstü ve/veya su altı sistemlerinin endüstriyel tasarımını hedefleyen yarışmadır ve geleceğin deniz sistemlerinde su üstü ve/veya su altı görevlerine uygun, uzaktan kumandalı ve/veya otonom görev icra edebilme kabiliyetine sahip endüstriyel tasarımların form/fonksiyon ilişkisi dikkate alınarak üç boyutlu çizim araçları yardımıyla tasarlanması konusunda ülke geneline yayılım sağlanması ile yenilikçi ve özgün araçların üretilmesine öncülük etmektir.

DETAYLI BİLGİ