İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI PROTOTİP YARIŞMASI

AMAÇ / KAPSAM

İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması, insansız, uzaktan kumandalı ve/veya kısmi otonom görev icra etme kabiliyetine sahip su altı araçlarının tasarımı ve prototip üretimini hedefleyen yarışmadır.

YARIŞMA FORMATI

İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması, kablolu olarak uzaktan kumanda edilebilen insansız su altı araçları geliştiren takımların şartnamede belirtilen görevleri yerine getirebilme başarımlarını ölçümlemeyi esas alan bir yarışmadır. Her bir takım kendi geliştirdikleri prototip ile yarışmaya katılabilecek, yarışma katılım sürecinde yapılacak proje değerlendirmeleri, yarışmanın yapıldığı parkurdaki senaryoların başarımı ve kurallara uyumun değerlendirilmesi ve ölçümlenmesi ile sıralamalar belirlenecek ve başarım puanına göre ilk üç sıradaki takımlar yine yarışma şartnamesinde yer alan ödüllere hak kazanacaktır.

Yarışmacılardan özel olarak tasarladıkları su altı robotlarıyla önceden hazırlanan görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ

Yarışmaya takım olarak katılım yapılabilecek olup takımlar en az dört (4) en fazla on (10) kişi ve bir (1) danışmandan oluşturulabilecektir. Takımlar, T.C. ve K.K.T.C.’de yerleşik okullardaki lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kendi aralarında bir araya gelmesiyle oluşturulabilir. Öğrencilerin bir araya gelmesi ile oluşturulan takımlar tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla lise/üniversite öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir ve okulu temsilen veya bağımsız öğrenci takımları olarak katılım sağlayabilirler.

ÖDÜLLER

Yarışma sonrasında belirlenen sıralamada ilk üç sırayı alan başarılı takımlara aşağıdaki ödüller verilecektir.

  1. Yarışma Birincisi : 30.000 TL
  2. Yarışma İkincisi : 20.000 TL
  3. Yarışma Üçüncüsü : 10.000 TL

YARIŞMA ŞARTNAMESİNİ İNDİR KAYIT OL

YARIŞMA TAKVİMİ

22 Mayıs 2018 Yarışma duyurusu
26 Haziran 2018 - 13 Temmuz 2018 Kavramsal tasarım başvuru süreci
Kasım 2018 Yarışma Tarihi
Aralık 2018  Ödül Töreni